# NIK Nama Jabatan Nama Sekolah NPSN JLH Rombel JLH Siswa Kecamatan
1 6211045012620004 Ludewis Kepala Sekolah TK EKA HARAP 69847292 2 35 Banama Tingang
2 6211042811600001 Herson Kepala Sekolah SDN TANGKAHEN 1 30202094 6 115 Banama Tingang
3 6211040106630001 UCEK Kepala Sekolah SDN MANEN PADURAN-1 30202200 6 50 Banama Tingang
4 6211044907620001 Srinice Kepala Sekolah TK ASUHAN 69847290 0 0 Banama Tingang
5 6211041102660001 IGIN Kepala Sekolah SDN PANDAWEI 1 30202035 6 31 Banama Tingang
6 6211045809690002 SARINA Kepala Sekolah SDN BAWAN 2 30202149 6 95 Banama Tingang
7 6211045111890002 NURIE Kepala Sekolah TK TADA PALUN MUTIARA HATI 69969574 22 22 Banama Tingang
8 6211046808690001 Eltanensie Kepala Sekolah SMPN 3 BANAMA TINGANG 30202062 4 111 Banama Tingang
9 6211041108650001 Cahaya Kepala Sekolah SDN MANEN KALEKA 30202201 6 10 Banama Tingang
10 6211041408600001 HERMAE Kepala Sekolah SDN HURUNG 1 30202240 6 42 Banama Tingang