# NIK Nama Jabatan Nama Sekolah NPSN JLH Rombel JLH Siswa Kecamatan
11 6211044203750001 SRIUSSALLIN Kepala Sekolah SDN LAWANG URU 2 30202193 6 47 Banama Tingang
12 6211045001670002 Murni Kepala Sekolah SDN TANGKAHEN 1 30202094 6 102 Banama Tingang
13 6211045008610002 NERLIE Kepala Sekolah TK HASINTA 69847288 1 17 Banama Tingang
14 6211046808690001 Eltanensie Kepala Sekolah SMPN 3 BANAMA TINGANG 30202062 4 111 Banama Tingang
15 6211044705650001 MARNIE Kepala Sekolah SMPN 1 BANAMA TINGANG 30202064 6 134 Banama Tingang
16 6211045101900002 MAYA SOPA Kepala Sekolah KB HARATI 69944527 2 34 Banama Tingang
17 6211044306740001 YUNITA VAVILAYA Kepala Sekolah SMPN 1 BANAMA TINGANG 30202064 6 134 Banama Tingang
18 6211042501660002 Yandrie Kepala Sekolah SDN PAHAWAN 1 30202039 6 130 Banama Tingang
19 6211044708680001 Raya Kepala Sekolah TK BUKIT DAI INDAH 69847287 2 66 Banama Tingang
20 6211041610730001 Konlie Ekron Kepala Sekolah SDN Bawan - 1 30202134 6 72 Banama Tingang