# NIK Nama Jabatan Nama Sekolah NPSN JLH Rombel JLH Siswa Kecamatan
21 6211045101900002 MAYA SOPA Kepala Sekolah KB HARATI 69944527 2 34 Banama Tingang
22 6211046211740002 NORMA Kepala Sekolah PAUD TERPADU TALI KASIH 69847308 2 23 Banama Tingang
23 6211046103640001 RANTIAN Kepala Sekolah TK KATINDUH 69847295 2 42 Banama Tingang
24 6211046403900003 Arisa Marethi Kepala Sekolah SMPN 5 BANAMA TINGANG 69968338 3 56 Banama Tingang
25 6211045012620004 Ludewis Kepala Sekolah TK EKA HARAP 69847292 2 35 Banama Tingang
26 6211042811600001 Herson Kepala Sekolah SDN TANGKAHEN 1 30202094 6 102 Banama Tingang
27 6211040106630001 UCEK Kepala Sekolah SDN MANEN PADURAN-1 30202200 6 50 Banama Tingang
28 6211046809790002 Sampurna Kepala Sekolah KB SINTA ASI 69934425 0 30 Banama Tingang
29 6211046709660001 LINDA Kepala Sekolah SDN GOHA 30202246 6 110 Banama Tingang
30 6211045809690002 SARINA Kepala Sekolah SDN BAWAN 2 30202149 6 95 Banama Tingang